Algemene voorwaarden

Op alle leveringen en aanbiedingen van CA FNZ Holding B.V., alsmede ieder van haar dochtermaatschappijen, zijn onze algemene voorwaarden (English general terms and conditions) van toepassing zoals gedeponeerd bij de rechtbank Gelderland onder depotnummer 48/2016.

Algemene inkoopvoorwaarden

De algemene inkoopvoorwaarden (English general purchase conditions) van CA FNZ Holding B.V., alsmede ieder van haar dochtermaatschappijen, zijn gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank te Gelderland onder depotnummer 45/2016.