GroenGedaan!

We hebben erkenning ontvangen voor ons werk! Stichting Duurzaam heeft ons getoetst en die toetsing hebben we glansrijk doorstaan. Hiermee hebben wij het GroenGedaan!-keurmerk ontvangen.

De stichting Duurzaam wil het mogelijk maken om voor een duurzaam bedrijf te kiezen, door deze bedrijven herkenbaar te maken met het keurmerk GroenGedaan!

De stichting Duurzaam is een initiatief van verzekeringsmaatschappijen, fleetowners, de ANWB, gemeenten, woningcoöperaties, leasemaatschappijen en de overheid. Ze is operationeel in Nederland, België en Luxemburg. De stichting biedt de consument en opdrachtgevers de mogelijkheid om met onderhoud en reparaties bewust te kiezen voor een duurzaam bedrijf. De onafhankelijke positie van de stichting staat er borg voor dat de bedrijven objectief worden getoetst en dat de eisen ambitieus zijn, zonder compromissen.