Gebruik nieuwe parfumgrondstoffen

Bij Synerlogic, producent van Carclin, staat een veilige en gezonde werkomgeving voor uw en onze medewerkers voorop. Als BRZO-bedrijf nemen we dat serieus, omdat we dagelijks werken met (potentieel) gevaarlijke stoffen. Wij zijn als werkgever verantwoordelijk voor het veilig en gezond kunnen werken van onze medewerkers zijn en vinden het belangrijk dat dit ook voor de gebruikers van producten zo goed mogelijk gebeurt. Daarom verbeteren we regelmatig de samenstelling van onze reinigingsmiddelen. 

Veilig reinigen met reinigingsmiddelen 

Als producent maken we onder andere reinigingsmiddelen dat naast water bestaat uit een samenstelling van chemische stoffen. Deze samenstelling zorgt ervoor dat de vervuiling verdwijnt en een prettige geur achterlaat. Zowel wij als producent als u als gebruiker weten dat er allerlei regels en gebruiksvoorschriften gelden om het product goed toe te passen.  

Bij een aantal producten wordt gewerkt met stoffen die meer risico’s met zich meebrengen. Dit type producten vraagt extra aandacht om veilig en gezond mee te werken. Een belangrijk aspect hierbij is het minimaliseren van het gebruik van schadelijke stoffen.  

Waarom vervangen van grondstoffen 

Niet alleen wij, maar ook de industrie en overheidsinstanties onderzoeken steeds gedetailleerder chemische stoffen en welke impact die kunnen hebben op ons leven en omgeving. Ook wordt vanuit overheidswegen bijgehouden welke stoffen schadelijk of zorgwekkend voor ons zijn, zoals carcinogeen. Dit alles kan leiden tot nieuwe inzichten waardoor we sommige stoffen willen vervangen. Wij spelen hierop in door alternatieven te zoeken zodat we onze producten beter en veiliger kunnen maken.  

4 stappen in veilig(er) werken 

De Arbowet helpt hierbij door handvaten te geven in het verbeteren van veilig werken. Zo is er de arbeid hygiënische strategie. Dat klinkt ingewikkeld maar bestaat uit 4 simpele stappen: 

Stap 1 – Vervang een gevaarlijke stof
Stap 2 – Pas een technische maatregel toe
Stap 3 – Pas een collectieve maatregel toe
Stap 4 – Zorg voor persoonlijke beschermingsmiddelen. 

We streven in eerste plaats naar vervanging; dat is niet altijd mogelijk doordat er geen alternatief is of doordat het saneren van een stof een nog groter risico geeft. Denk aan slechtere reiniging of een onstabiel product. Dan wordt er gekeken naar de tweede stap: een technische maatregel. Bijvoorbeeld een emissie loos afvulstation waardoor je medewerkers niet blootstelt aan de stof. Vervolgens kun je een collectieve maatregel treffen door de manier van werken aan te passen. Als laatste stap moet je de laatste risico’s beheersen door persoonlijke beschermingsmiddelen.  

Parfumgrondstofvervanging Carclin producten

Op dit moment hebben we alternatieven gevonden voor een parfum wat we tot nu toe gebruikten. Deze huidige parfumgrondstoffen zijn bijvoorbeeld ZZS en CMR geclassificeerd. Deze categorieën van chemische stoffen zijn toegestaan, maar zijn bekend als schadelijk en daarop willen wij acteren. Als Synerlogic zetten wij in op het vervangen van dergelijke stoffen voor effectieve alternatieven om zo onze medewerkers en onze klanten veiliger en gezonder te laten werken. Dit betekent dat we deze parfumgrondstoffen gaan vervangen. Hierover hebben we de betreffende klanten geïnformeerd.

Toelichting schadelijke stoffen

Zoals gezegd bevatten de huidige parfumgrondstoffen nu ZZS stoffen en CMR stoffen. We leggen graag uit wat dat betekent.

  • ZZS stof

Dit is een zeer zorgwekkende stof die erg gevaarlijk kan zijn en daarom wordt door het RIVM onderzocht wat de schadelijkheid is voor mens, dier en omgeving. De stof kan bijvoorbeeld impact hebben op het voortplanten of kankerverwekkend zijn. Bij een (p)ZZS staat de P voor Potentieel ZZS stof; men vermoed dus dat het een erg schadelijke stof is. In het laatste geval kan het ook zijn dat een stof toch minder schadelijk is, waardoor het niet meer als (p)ZZS wordt gezien. De overheid informeert daar over.

  • CMR stof

CMR staat voor stoffen die kankerverwekkend (carcinogeen) zijn, onze genen kunnen aantasten (mutageen) of schadelijk zijn voor het voortplanten en/of nageslacht (reproductie toxisch).

Wat betekent dit voor onze Carclin producten?

  • De betreffende grondstoffen worden vervangen in onderstaande producten.
  • De nieuwe parfumgrondstoffen hebben geen invloed op het reinigingsvermogen van het product; de kwaliteit blijft behouden.
  • We streven naar een vergelijkbare geur, maar deze kan iets afwijken.

Het betreft deze Carclin artikelen:

Carclin Powder Multi   Carclin Shampoo MultiPlus   Carclin Degreaser Pro  
Carclin Interior   Carclin Shampoo Poly Fresh   Carclin Foam Multi  
Carclin Fabric Carclin Shampoo SuperFresh    

Ingangsdatum

Vanaf 22 juni 2023 worden de Carclin producten (met uitzondering van Carclin Fabric) uitgeleverd met de nieuwe parfumgrondstoffen. Voor Carclin Fabric geldt 1 december 2023 als ingangsdatum.

Neem contact met ons op